Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Viisumit - Suomen suurlähetystö, Abu Dhabi : Palvelut : Viisumit

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Abu Dhabi

Embassy of Finland
P.O.Box 3634
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Puh. +971-2-632 8927
S-posti: consulate.abo@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Viisumit

Ulkoasiainministeriö ei voi neuvoa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksiä koskevissa asioissa, kuten passin voimassaoloa koskevissa ehdoissa tai viisumivelvollisuudessa. Näissä asioissa suosittelemme olemaan yhteydessä kohdemaan omaan Suomea lähinnä olevaan edustustoon.

 

Schengen-viisumi

Suomi soveltaa Schengenin yleissopimusta. Schengen-alueeseen kuuluvat seuraavat maat: Itävalta, Belgia, Tsekki, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Islanti, Italia, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Hollanti, Norja, Puola, Portugal, Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi ja Sveitsi.

EU-maista Iso-Britannia, Irlanti ja Kypros ovat Schengenin sopimuksen ulkopuolella.

Schengen-viisumi oikeuttaa henkilön oleskelemaan Schengen alueella enintään 90 päivää 180 päivän ajanjaksolla (tai viisumiin merkityn ajan). Mikäli aiottu oleskeluaika on tätä pidempi, on henkilön haettava oleskelulupaa etukäteen esimerkiksi työn tai opiskelun perusteella.

Schengen-alueen sisärajoilla ei ole rajatarkastuksia, mutta matkustaessa henkilöllä tulee olla aina mukanaan voimassaoleva passi, henkilökortti tai muu hyväksytty matkustusasiakirja sekä viisumivelvollisella voimassaoleva Schengen-viisumi tai Schengen-maan oleskelulupa.

Schengen-viisumin hakeminen

Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kansalaiset eivät tarvitse viisumia Suomeen alle 90 päivän lyhyttä vierailua varten.

Viisumivelvollinen hakee Schengen-viisumia Schengen-alueelle suuntautuvan matkansa pääkohdemaan edustustosta. Mikäli pääkohdemaata ei ole selvillä, viisumia haetaan sen Schengen-maan edustustosta, johon ensimmäisenä saavutaan Schengen-alueella.

Kun viisumivelvollisen maan kansalaisen matkan pääkohdemaa on Suomi, hakee hän Schengen-viisumia Suomen edustustosta Arabiemiraateissa. Suomi on ulkoistanut viisumihakemusten vastaanoton 16.11.2017 ja hakemus jätetään henkilökohtaisesti Viisumikeskukseen Abu Dhabissa tai Dubaissa. Viisumi tulee hakea viimeistään 15 päivää ennen matkustuspäivää ja viisumihakemuksen voi jättää viisumikeskukseen joko etukäteen tehdyllä ajanvarauksella tai ilman ajanvarausta.

Suomi edustaa Arabiemiraateissa viisumiasioissa Viroa. Viron viisumia anotaan myös Viisumikeskuksesta.

Ajan viisumihakemuksen jättämiseen voi varata osoitteessa http://visa.finland.eu, sähköpostitse info.FinlandUAE@vfshelpline.com  tai soittamalla numeroon +971 4 205 5907. Puhelinpalvelu toimii englanniksi ja arabiaksi (sunnuntai-torstai klo 9.00 – 15.00). Viisumikeskuksen nettisivut, puhelin- ja sähköpostipalvelu avautuvat 09.11.2017.

VFS Global Viisumikeskus Yhdistyneissä Arabiemiraateissa:

Abu Dhabi: Level 25, Shining Tower, Bin Mohammed Street, 26th Street, Adjacent to Khalidyah Mall, Abu Dhabi, UAE

Aukioloajat: 9.00 – 17.00

Hakemusten vastaanotto: 9.00 – 15.00

Passien luovutus: 15.00 – 17.00

Dubai: Wafi Mall, Level 2, Falcon Phase 2, Umm Hurair 2, Dubai, UAE

Aukioloajat: 9.00 – 17.00

Hakemusten vastaanotto: 9.00 – 15.00

Passien luovutus: 15.00 – 17.00

Viisumipäätös

Mahdollisimman nopean käsittelyajan turvaamiseksi pyydämme välttämään sähköposti- tai puhelintiedusteluita. Suurlähetystö ei anna väliaikatietoja käsittelyssä olevista hakemuksista.

Hakijalla ei ole ehdotonta oikeutta saada viisumia pelkästään sillä perusteella, että hän on viisumia hakenut ja täyttää lähtökohtaisesti viisumin myöntämisen edellytykset. Oikeutta saada viisumi voidaan rajoittaa tai hakemus hylätä kokonaan. Viisumi voidaan siten myöntää hakemuksen mukaisena, hakemuksesta ilmenevää lyhyempiaikaisena, kertaviisumina haetun monikertaviisumin sijasta, tai jättää kokonaan myöntämättä. Kielteinen päätös annetaan kirjallisena. Kielteiseen viisumipäätökseen voi hakea oikaisua.

Muutoksenhaku viisumiasioissa

Suomen edustuston viisumisäännöstön nojalla tekemään viisumin epäämis- ja mitätöintipäätökseen sekä sellaiseen viisumin kumoamispäätökseen, jota ei ole tehty viisuminhaltijan pyynnöstä, saa vaatia oikaisua päätöksen tehneeltä edustustolta. Oikaisuvaatimusohjeet annetaan yhdessä päätöksen kanssa. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa viisumihakemusta koskevan päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti joko suomeksi tai ruotsiksi.

Suomen edustuston oikaisuvaatimukseen tekemään päätökseen viisumiasiassa saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus koskee 1.4.2016 ja sen jälkeen tehtyjä oikaisuvaatimuspäätöksiä. Valitusosoitus annetaan yhdessä oikaisuvaatimuspäätöksen kanssa. Valituskirjelmä on toimitettava päätöksen tehneelle edustustolle, joka toimittaa valitusasiakirjat Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on tehtävä kirjallisesti joko suomeksi tai ruotsiksi. Valitusasian oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 250 euroa.

EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä vapaata liikkuvuutta koskevissa viisumiasioissa hakijalla on valitusoikeus hallinto-oikeuteen ilman oikaisuvaatimusmenettelyä.

Vaatimukset viisumin hakemiseen

 • Viisumihakemus on jätettävä aikaisintaan kolme kuukautta ennen suunnitellun matkan alkua
 • Henkilökohtainen käynti edustustossa.
 • Schengen viisumihakemuslomake huolellisesti täytettynä, päivättynä ja hakijan itsensä allekirjoittamana.
 • Yksi värivalokuva, jonka tulee olla max. 6 kk vanha ja suoraan edestä päin otettu. Kuvan koko 35 x 47 mm, pään korkeus leuan kärjestä päälakeen 25-35 mm. Taustan tulee olla kasvoja vaaleampi.
 • Voimassa oleva passi (voimassa vähintään kolme kuukautta matkan päättymisen jälkeen). Lisäksi edustusto voi pyytää nähtäväksi myös vanhentuneet passit.
 • Arabiemiirikunnissa, Bahrainissa tai Qatarissa oleskelevalla ulkomaalaisella tulee olla voimassaoleva oleskelu/työlupa ja luvan tulee olla voimassa kolme kuukautta matkan jälkeen.
 • Vahvistetut lento- ja hotellivaraukset. Lentolippujen varaus tulee olemaan voimassa koko hakemusprosessin ajan.
 • Todistus varallisuudesta (kopiot pankkitiliotteista viimeisten kolmen kuukauden ajalta).
 • Työnantajan kirje (työnkuva, palkka, matkan syy ja esteettömyys).
 • Kutsukirje saapua Suomeen (organisaatio, yritys, yksityishenkilö)
 • Matkustajavakuutus, joka kattaa hoito- ja kotiutuskulut vähintään 30 000 € asti. Vakuutuksen keston tulee olla voimassa yli suunnitellun matkan ajan sekä kattaa koko Schengen alue.
 • Alaikäiset lapset tarvitsevat oman matkustusasiakirjan heidän omilla tiedoillaan. Huoltajan allekirjoitus hakemuksessa.

Suurlähetystö voi pyytää tarpeen mukaan muitakin lisäselvityksiä hakijalta tai/ja kutsujalta.

HUOM. Suomeen matkustettaessa viisumi tulee aina olla voimassa olevassa matkustusasiakirjassa. Voimassaolevaa viisumia ei hyväksytä jos se on umpeutuneessa, mitätöidyssä tai täyteenleimatussa passissa tai matkustusasiakirjassa. Matkustusasiakirja ei saa olla yli 10 vuotta vanhempi.


EU/ETA- kansalaisen perheenjäsen saa viisumin maksutta ja on vapautettu velvollisuudesta esittää matkustajavakuutus. On kuitenkin suositeltavaa, että matkailijalla on voimassa oleva matkustajavakuutus. Muita edellä mainittuja asiakirjoja voidaan tarvittaessa pyytää esitettävksi.

Qatarissa Suomen viisumiasioita hoitaa Saksan suurlähetystö

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland
Käyntiosoite: No. 6 Al-Jazira al-Arabiya Street, Fareej Kholaib Area, Doha, Qatar
Postiosoite: Embassy of the Federal Republic of Germany, P.O. Box 3064, Doha, Qatar
Puh:+974-408 2300
Fax:+974-408 2333
Sähköposti: germany@qatar.net.qa
Verkkosivut: http://www.doha.diplo.de

Bahrainissa Suomen viisumiasioita hoitaa Saksan suurlähetystö

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland
Käyntiosoite: Alhasan Building, 1st floor, Shaikh Hamad Causeway 668, Diplomatic Area 317, Manama, Kingdom of Bahrain
Postiosoite: Embassy of the Federal Republic of Germany, P.O. Box 10306, Manama, Kingdom of Bahrain
Puh:+973-17-530 210
Fax:+973-17-536 925 / 536 282
Sähköposti: info@manama.diplo.de, zreg@manam.diplo.de, germemb@batelco.com.bh
Verkkosivut: http://www.manama.diplo.de

© Suomen suurlähetystö, Abu Dhabi | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot